Καφές Φίλτρου

BLUE GRAIN φίλτρου 250g

5,1 με ΦΠΑ
5,7 με ΦΠΑ
6,2 με ΦΠΑ
6,2 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Espresso Guatemala

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Espresso Papua New Guinea

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Espresso Brazil

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Espresso Colombia

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Espresso Hondura

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Costa Rica Tarazzu

7,313,6 με ΦΠΑ

Καφές Φίλτρου

BLUE GRAIN φίλτρου 500g

10,2 με ΦΠΑ
11,3 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Blue Grain Decaffeine (500gr)

12,4 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Blue Grain Bianco (1kg)

24,9 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Blue Grain 80% Arabica (1kg)

27,1 με ΦΠΑ

Καφές Espresso

Blue Grain 100% Arabica (1kg)

29,4 με ΦΠΑ
[]